Lantmännen har tagit över verksamheten från den 1 januari 2014 och kontaktperson är Göran Karlsson , se nedan.
Göran Karlsson
Produktmarknadschef
Procurement and Hedging
Lantbruk
Telefon, arbete : +46105560514
Mobiltelefon : +46705461385
goran.karlsson@lantmannen.com

Besöksadress : Boplatsgatan 8 B
Postnummer : 213 76
Kontor : Malmö

Produktansvar för havre, trindsäd samt EKO vad avser inköp och försäljning